Garść informacji o znakach BHP

9 sierpnia 2016

Jeśli chcesz nabyć znaki BHP, koniecznie odwiedź stronę

Na terenie naszego kraju obowiązują wyjątkowo precyzyjne przepisy BHP. Ich przestrzeganie zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo różnorodnych zagrożeń staje się marginalne. Obecnie kodeks BHP zwraca uwagę na wymóg odpowiedniego znakowania budynków. Tak więc troska o prawidłowy montaż znaków BHP jest obecnie bardzo istotna. Kiedy stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę pełnią?

Na chwilę obecną znaki BHP umieszcza się na różnego rodzaju budynkach. Chodzi przede wszystkim o hale produkcyjne, kompleksy biurowe, jak także szkoły czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak instrukcje BHP mające charakter ogólny czy przepisy , które dotyczą zasad postępowania w przypadku pożaru czy innego typu niebezpieczeństwa. Do znaków BHP, które mają naprawdę duże znaczenie, zalicza się też instrukcje mówiące metodach postępowania z odpadami biologicznymi, które wiesza się w szpitalach. Jednym z najczęściej wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki oznaczające drogę ewakuacyjną. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak bardzo duże znaczenie ma odpowiednie opisanie drogi do ewakuacji. To ona jest wykorzystywana w momencie, kiedy w budynku pojawi się jakieś niebezpieczeństwo, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można też dostrzec na różnych mechanizmach, które z powodu awarii nie mogą być użytkowane – dotyczy to przykładowo wind. Znaki BHP powszechnie stosowane są także w zakładach przemysłowych. Stosuje siętam szereg znaków mających charakter ostrzegawczy , ale także znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je wytwarza?

Stosowane obecnie znaki BHP są zawsze wykonywane z trwałych materiałów, które doskonale znoszą złe warunki atmosferyczne. Zazwyczaj jest to wysokiej jakości PCV. Za sprawą tego znaki BHP można umieszczać nie tylko wewnątrz budynków, ale także na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie tracą one swojego rewelacyjnego wyglądu i – co niezwykle ważne – można będzie odczytać ich treść. W wielu wypadkach pokrywane są również warstwą fluorescencyjną, za sprawą której są one zauważalne nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Zamontowanie znaków BHP jest nieskomplikowane i nie nastręcza żadnych trudności. Doskonale poradzi sobie z tym każdy.

Dane adresowe:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]