Oświetlenia bezpieczeństwa

17 sierpnia 2016

Oświetlenie bezpieczeństwa jest jednym z typów oświetlenia awaryjnego. Posiada charakterystyczny wygląd: prostokątne bloki na zielonym tle. Pełni rolę punktu orientacyjnego podczas awarii prądu. Pomaga ludziom znajdującym się w zagrożonym budynku sprawnie przedostać się w bezpieczne miejsce podczas pożaru lub innego niebezpieczeństwa. W niektórych sytuacjach brak prądu może mieć poważne skutki w postaci zagrożenia zdrowia lub katastrofy ekologicznej.

Oświetlenie bezpieczeństwa – budowa i działanie

Oświetlenie bezpieczeństwa powstało po to, by chronić znajdujące się w pomieszczeniu osoby. Zdarza się, że w przypadku awarii zasilania elektrycznego, czy zagrożenia pożarowego ludzie zachowują się intuicyjnie. Tego typu sytuacja wywołuje popłoch, co z kolei może spowodować ogólny chaos. Ucierpieć mogą przede wszystkim ludzie, ale również maszyny i środowisko. Z tego powodu bardzo ważne jest przeprowadzenie szybkiej ewakuacji. Nieocenioną pomocą okazuje się wtedy oświetlenie bezpieczeństwa.

Działanie i rodzaje oświetlenia bezpieczeństwa

Oświetlenie bezpieczeństwa pokazuje ścieżkę ewakuacyjną poza nieruchomość albo w bezpieczne miejsce. Ich zasilanie odbywa się odrębnie od zasilania głównego oświetlenia. Światła połączone są ze sobą modułowo i mogą być sterowane przez jeden system. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia czasu palenia się świateł i innych parametrów. Synchronizacja poszczególnych systemów jest uzależniona od typu i przeznaczenia budynku. Wszystkie aspekty regulują różne rozporządzenia i inne akty prawne.