Szkolenia PPOŻ – dlaczego są ważne?

8 czerwca 2016

Przeprowadzenie szkolenia PPOŻ to obowiązek firmy. Powinniśmy prowadzić je oczywiście nie tylko ze względu na prawo – w razie zaprószenia ognia nasi pracownicy będą potrafić szybko opuścić teren przedsiębiorstwa. Z tego powodu nie należy szukać na nim oszczędności i wybrać jedynie tych prowadzących, którzy zagwarantują nam, że pracownicy rzeczywiście zdobędą wymagane umiejętności. Na jakich zasadach więc opierają się skuteczne szkolenia PPOŻ? O czym musimy wiedzieć przy poszukiwaniu osoby je prowadzącej? W jakich odstępach czasowych muszą się odbywać?

Uprawnienia niezbędne do prowadzenia szkoleń PPOŻ

Organizację szkolenia PPOŻ należy powierzyć sprawdzonej osobie. Osoby, które powiedzą załodze, co zrobić w przypadku zauważenia ognia powinny mieć odpowiednie kwalifikacje z zakresu BHP, pożarnictwa czy przejść szkolenie wykładowców ochrony PPOŻ. Zależnie od poziomu kursu, muszą mieć wykształcenie maturalne albo wyższe. Szczegółowe zapisy znajdziemy w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Częstotliwość szkoleń PPOŻ

Przepisy mówią, że szkolenia PPOŻ dla pracowników biurowych muszą być organizowane minimum co 6 lat. Dla robotników ten czas to dwa lata, zaś przy zadaniach szczególnie niebezpiecznych – 365 dni. Nie zapominajmy przy tym, że mają one zagwarantować ochronę pracowników – powinniśmy więc przeprowadzać je nieco częściej. Nie jest istotne, czy chodzi o duże, czy małe zakłady pracy – zawsze mogą być bardzo przydatne.