Automatyczne defibrylatory AED

3 stycznia 2017

Defibrylatory to urządzenia niezbędne w przypadku ustania akcji serca. Co roku ratują życie milionom pacjentów z częstoskurczem komór. Jak działają defibrylatory AED i czym się charakteryzują?

Defibrylatory AED – normują pracę serca

Defibrylator to sprzęt, który pomaga przywrócić właściwy rytm serca, np. w przypadku pojawienia się zawału. Działa na serce wysyłając prąd elektryczny o określonej mocy, co pozwala na przywrócenie akcji serca. Tradycyjny defibrylator składa się z tzw. łyżek oraz monitora wyświetlającego poziom arytmii. O przebiegu czynności ratujących życie decyduje lekarz. Wyjątkowym typem sprzętu jest defibrylator AED, który może być wykorzystywany zarówno przez specjalistów, jak i osoby bez odpowiedniego przeszkolenia. Defibrylator AED samodzielnie monitoruje czynności życiowe i decyduje czy pacjent wymaga defibrylacji. Następnie przy pomocy komend głosowych oraz ilustracji osoba prowadząca resuscytację jest informowana o dalszym przebiegu czynności. Urządzenia wydają także sygnały dźwiękowe, co pomaga utrzymać właściwy rytm RKO.

Defibrylatory AED – obsługiwane nawet przez osoby bez profesjonalnego wykształcenia

Statystyki dowodzą, że błyskawiczne rozpoczęcie defibrylacji zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia aż o 75%. To właśnie dlatego w mediach prowadzone są kampanie społeczne zwiększające świadomość Polaków, a w dużych skupiskach ludzkich instaluje się defibrylatory AED. Zewnętrzne defibrylatory od klasycznych odróżniają się odmienną konstrukcją. Mają jednorazowe elektrody, które przykleja się do klatki piersiowej osoby reanimowanej. Dodatkowe aparatura zewnętrznego defibrylatora obejmuje też nożyczki i maseczkę ochronną. Urządzenia te posiadają moduł samoczynnej analizy pracy serca.