Gabinet psychoterapeutyczny

15 grudnia 2016

Zawód, jakim jest psychoterapeuta nie jest prawnie skodyfikowany w Polsce, dlatego też psychoterapeutą można nazwać każdego, kto ukończył specjalistyczny kurs, a także osobę, która jest w jego trakcie. Uczestnikami tego typu kursów są zazwyczaj osoby posiadające wykształcenie psychologiczne, socjologiczne lub pokrewne.

Grupowa psychoterapia

Metoda ta wykorzystuje działanie psychologiczne grupy, a celem jest pomoc pojedynczemu pacjentowi. Leczenie psychoterapeutyczne w grupie może trwać całymi latami, co jednak nie wyklucza istnienia krótkich form, np. sesji kilkudniowych. Grupy terapeutyczne są zwykle są konkretnie ukierunkowane np. ich celem jest pomoc osobom zmagającym się z uzależnieniem od substancji psychotropowych. Istnieją również grupy o charakterze ogólnym, w których pomoc niesiona jest osobom posiadającym różne traumatyczne doświadczenia życiowe. Przed dołączeniem do konkretnej grupy z pacjentem jest przeprowadzana rozmowa w celu ustalenia jego problemów. Warunkiem niezbędnym powodzenia terapii grupowej jest wiara osoby, która do niej dołącza, że leczenie tą metodą może pomóc pacjenta.