Guz piersi

24 maja 2016

Genetyczne uwarunkowania pojawienia się guza piersi stanowi około 10% wszystkich zachorowań na tego typu raka. Przy rocznej zachorowalności w Polsce szacowanej na około 15 tys. nowych zachorowań, najlepsze efekty może przynieść leczenie raka piersi w początkowych stadiach rozwoju. Do objawów tego nowotworu zaliczyć można np zgrubienie w obrębie gruczołu piersiowego, wciągnięcie brodawki, powiększenie węzłów chłonnych w dole pachowym. Guz może nie być wyczuwalny u około 1/5 chorych, przede wszystkim w przypadku kobiet, u których podejrzane zmiany radiologiczne dostrzeżono w trakcie profilaktycznych badań mammograficznych. Wczesne leczenie guza piersi jest więc zasadniczą kwestią.

Leczenie raka piersi – metody

Wykryty w stadium przedinwazyjnym rak piersi jest chorobą praktycznie całkowicie do wyleczenia. Odnosi się to również do nowotworu inwazyjnego. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji wczesnego leczenia raka piersi, kiedy nie ma jeszcze przerzutów do węzłów chłonnych. W tego rodzaju okolicznościach, całkowite wyleczenie, stanowi aż 90%. Istnieją dwa główne cele leczenia raka piersi: usunięcie nowotworu z organizmu oraz zapobieganie nawrotom raka. W leczeniu raka piersi stosuje się metody takie jak: zabieg chirurgiczny, chemioterapia, radioterapia oraz hormonoterapia raka piersi. Wybór postępowania uzależniony jest indywidualnie od stadium choroby oraz jej rozległości, tzn. czy rak ograniczony jest tylko do piersi, czy doszło do przerzutów.