Kursy – pierwsza pomoc

26 maja 2016

W naszym kraju co roku umiera parę tysięcy osób tylko dlatego, że obserwatorzy zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Odpowiedzią na takie smutne statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności potrzebne do dobrego reagowania w momencie zagrożenia zdrowia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze, jednakże nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania symulacji z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – części szkolenia

Zagadnienia, jakie pojawią się w czasie szkolenia, zależą od wspólnych uzgodnień organizatora z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim pojawić takie elementy, jak bezpieczeństwo własne, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku oparzeń chemicznych czy zawału mięśnia sercowego.