Leczenie uzależnień

10 maja 2016

Leczenie uzależnień to proces zwykle długotrwały. Uzależnieniem zwyczajowo nazywa się mocny niewrodzony przymus by wykonywać określoną czynność. W potocznym rozumieniu określenie to wykorzystujemy do uzależnień częstych w naszym społeczeństwie, np. alkoholizm, narkomania, nałogowe palenie, ale uzależnieniem może okazać się być niemal wszystko. Dlatego uzależnieniem możemy nazwać przypadki nadmiernego korzystania z komputera, nałogowego rozgrywania gier komputerowych, czy też braku możliwości oparcia się chęci jedzenia określonego pożywienia albo jedzenia w ogóle.

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień często jest mylnie utożsamiane z detoksykacją, kiedy w tym drugim przypadku mówimy tylko o sferze fizycznej. W leczeniu uzależnień celem jest przywrócenie uzależnionego do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zasadniczą sprawą jest wiec odbudowa osobowości uzależnionego i przyrodzenie jej do zdrowego życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Zaprzestanie zażywania uzależniającej substancji jest zaledwie częścią procesu. Istnieje dużo metod leczenia uzależnień, jednak w Polsce najbardziej upowszechnił się reprograming. Terapia ta skupia się na wpajanie pacjentowi prawidłowych wzorców zachowań, by mógł wykorzystać je w chwilach kryzysu.