Nerwica

21 marca 2017

Medycyna charakteryzuje nerwicę jako zespoły psychogennych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń procesów psychicznych i patologicznych postaci zachowania uzewnętrzniających się w tym samym czasie i połączonych ze sobą równocześnie u których przyczyny leży napięcie i strach.

Leczenie farmakologiczne nerwicy

Najefektywniejszą metodą leczenia neurozy jest połączenie terapii farmakologicznej z psychoterapią. W leczeniu nerwicy wykorzystuje się przeważnie leki o działaniu przeciwlękowym oraz przeciwdepresyjnym zorientowane na różne jej symptomy. Leczenie nerwicy ma charakter ciągły, a środki przeciw depresyjne mogą silnie uzależniać i oddziaływać na ogólny obraz zdrowia fizycznego chorego.

Psychoterapia przy leczeniu nerwicy

Metody psychoterapeutyczne są równie istotne, a, w wielu przypadkach nawet ważniejsze niż leczenie farmakologiczne. Psychoterapia w leczeniu nerwicy umożliwia uzyskanie wiedzy o przyczynach wielu symptomów. Do najczęściej zalecanych technik psychoterapeutycznych należą terapię poznawczą, terapię poznawczo-behawioralną i interpersonalną jak również psychoanalizę.

Inne metody wspomagające w leczeniu nerwicy

Form wspomagających leczenie nerwicy jest dużo – mogą to być: medytacje, ćwiczenia fizyczne, grupy wsparcia, konsultacje z telefonem zaufania, ale przede wszystkim samodzielna inicjatywa chorego ma istotne znaczenie dla toku terapii.

Równie istotną rolę w patogenezie nerwicy może odgrywać brak wysiłku fizycznego. Zwraca się szczególną uwagę na pozytywną rolę ćwiczeń relaksujących i regularnych ćwiczeń fizycznych, co sprzyja rozładowywaniu napięcia i odreagowywaniu stresu. Urozmaicenie diety również ma wpływ na efektywność procesu leczenia nerwicy. Pomocne jest również stosowanie ziół, działających kojąco na objawy nerwicowe.

Do innych metod leczenia głównie bardzo trudnych, powikłanych zaburzeń zalicza się elektrowstrząsy. Ta kontrowersyjna technika wykorzystywana dawniej głównie w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych aktualnie jest uznana za bezpieczną.