Psychoterapia tańcem i ruchem – zrozum swoje emocje

23 grudnia 2018

Lata 40 ubiegłego wieku. Marian Chace, właścicielka szkoły tańca w Waszyngtonie odkryła, że zajęcia ruchowe wywierają bardzo pozytywny wpływ na ich uczestników. Z jej opinią zgadzają się lekarze z regionalnej placówki psychiatrycznej, którzy potem umożliwiają jej przeprowadzenie pierwszych zajęć z pacjentami. Tym sposobem powstaje DMT – „dance and movement therapy””. Nowy typ terapii szybko zyskuje coraz większą popularność, a 3 dekady później jest już ona rozpowszechniona w wielu krajach zachodnich. Dzisiaj z dobrodziejstw tej metody mogą korzystać także polscy pacjenci.

Psychoterapia tańcem i ruchem – zrozum swoje emocje

Terapia tańcem wykorzystuje to, co w tej aktywności oddziałuje dobroczynnie na psychikę. Zabawa, ruchowa ekspresja i rytm – te wszystkie procesy pod kierunkiem empatycznego i doświadczonego terapeuty pomogą pacjentowi zrozumieć swoje emocje, zmienić destruktywne zachowania czy procesy percepcyjne. Pozytywne następstwa psychoterapii tańcem wynikają z tego, że ludzkie ciało i umysł stanowią integralną całość, wpływając jedno na drugie. Na zajęciach terapii ruchem wykorzystuje się świadomość gestu, postawy i oddechu oraz taniec spontaniczny (w tym także improwizowany).

Komu pomoże terapię tańcem i ruchem?

Terapia tańcem pozytywnie wpływa na psychikę, pomagając w wielu trudnych stanach emocjonalnych. Wykorzystuje się ją w sytuacjach intensywnego napięcia lub nadpobudliwości, w łagodzeniu stresu i radzeniu sobie z żałobą. Terapia ruchem przynosi dobre efekty również w leczeniu zaburzeń odżywiania (jak np. bulimia) oraz schorzeń nerwicowych i depresyjnych. Poza tym stosuje się ją pomocniczo w terapii pacjentów z lekkimi upośledzeniami, pacjentów onkologicznych lub z trudnościami ruchowymi.