Schizofrenia

23 maja 2016

Terminem schizofrenia określany jest rozpad umysłu lub serca. Zaburzenia schizofreniczne to grupa zaburzeń mających pewne wspólne cechy. Główne symptomy schizofrenii to:

  • postępująca utrata kontaktu ze światem zewnętrznym
  • utrata związków emocjonalnych z otoczeniem
  • rozpad osobowości, objawiający się brakiem kontaktu intelektualnego z rzeczywistością

Jakie typy schizofrenii można spotkać?

Wydziela się kilka typów schizofrenii, które mają inne objawy:

  • w schizofrenii paranoidalnej objawami dominującymi są urojenia (najczęściej o treści prześladowczej i omamy (słuchowe)
  • schizofrenia hebefreniczna charakteryzuje się zdezorganizowanym zachowaniem chorego. Jego uczuciowość jest niedopasowana do sytuacji, natomiast jego zachowania są chaotyczne
  • w postaci hipokinetycznej chory jest zahamowany, czasem występują objawy tzw. giętkości woskowatej
  • schizofrenia prosta charakteryzuje się wolnym przebiegiem. Chory stopniowo zaniedbuje się w pracy

Metody leczenia schizofrenii

Obecnie leczenie schizofrenii polega przede wszystkim na stosowaniu silnych leków uspakajających, działających na oddychanie komórek. Spowalniają one procesy neurotyczne przez co słabną objawy aktywne. Chroniczna farmakoterapia nie zapobiegnie jednak w stu procentach nawrotom schizofrenii, ale może korzystnie wpłynąć na przebieg schorzenia. Odmienną odmianą pomocy jest psychoterapia. Nie jest w stanie zastąpić co prawda leczenia farmakologicznego, ale sprzyja lepszym wynikom całego leczenia schizofrenii.