Dekarbonizaca przemysłu, energia z odzysku, trigeneracja

Niezależność energetyczna jest możliwa! O dekarbonizacji przemysłu

16 kwietnia 2022

Na skutek rozwoju przemysłu nastąpił gwałtowny wzrost popytu na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromne zużycie energii, a także uzmysłowienie sobie jej utraty na licznych etapach produkcyjnych powoduje, iż firmy szukają nowatorskich rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich wpływu na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które dąży do zwiększenia niezależności energetycznej przedsiębiorstw za sprawą wprowadzanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, głównie przez minimalizację zużycia gazu i węgla oraz zwiększenie udziału elektryfikacji. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach jednego procesu technologicznego prądu i ciepła, czy trigeneracja, gdzie poza ciepłem i energią w trakcie jednego procesu technologicznego produkowane jest dodatkowo zimno.

W licznych dziedzinach przemysłu osiągalne jest również korzystanie z energii z odzysku, czyli tzw. ”energii odpadowej”. To energia, która jest generowana na rozmaitych etapach produkcji i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie bezsensownie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tej energii i powtórne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu pokaźne oszczędności, a zarazem skutkuje zmniejszeniem się śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Nakłady finansowe poniesione na dekarbonizację przemysłu równoważą się po paru latach

W czasie globalnego zrozumienia negatywnego wpływu działań człowieka na otoczenie oraz wiedzy, że złoża ropy i gazu za kilka dekad się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest gwarancją jej rozkwitu w kolejnych dekadach. Zorientowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej oraz odnawialnej to optymalna metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Oczywiście, wdrożenie tych rozwiązań generuje spore koszty, niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku profity jakie one zapewniają, zupełnie je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się kosztów kupna energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Z drugiej strony minimalizacja śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego wpływu na ekosystem to już zysk dla całej ludzkości.

Dane adresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10