Zamień listę obecności na program do liczenia czasu pracy

3 kwietnia 2017

Dotychczasowy sposób kontrolowania czasu pracy i nieobecności pracowników jakim jest lista obecności, jest już coraz rzadziej wykorzystywany. To przestarzałe rozwiązanie i mało komfortowe. Dużo korzystniejszym wyjściem jest program do liczenia godzin pracy, który pozwala kontrolować wywiązywanie się pracowników z obowiązków w dużo korzystniejszej formie i znacznie bardziej precyzyjnie, zwłaszcza że zbiera dane, których tradycyjna lista obecności nie mieści.

Program do liczenia czasu pracy – prosty sposób gromadzenia informacji

Nie w każdym zakładzie pracy podchodzi się tak samo skrupulatnie do kwestii godzin pracy pracowników czy ich spóźniania się do pracy, ale czasami jest to niezwykle istotne. Program do ewidencji czasu pracy najbardziej przydatny jest w dużych firmach, w zakładach produkcyjnych oraz wszędzie tam, gdzie pracownicy mają sporą swobodę, a kontrolowanie ich jest trudne. W takich przypadkach uciążliwe byłoby ręczne rozliczanie czasu pracy, zaś program, którego jest to zadaniem, pełni jeszcze wiele innych funkcji. Nie tylko gromadzi dane na temat, kiedy pracownik przyszedł do miejsca pracy i je opuścił. Dzięki jego możliwościom można także kontrolować ilość spóźnień, wyjścia prywatne i służbowe, a nawet ilość czasu poświęcanego na pracę nad konkretnymi czynnościami. Tagi, czytnik i specjalne oprogramowanie pozwalają zbierać wszystkie te wiadomości oraz automatycznie je przetwarzają, przedstawiając je w postaci raportów, co jest wielką oszczędnością wysiłku. Oprogramowanie to przede wszystkim jednak jest bardzo rzetelne – nie można go wprowadzić w błąd.

Program do liczenia czasu pracy – najistotniejsze walory

Urządzenia do rejestracji czasu pracy są niezwykle proste jeśli chodzi o obsługę i nauka ich użytkowania nie wymaga wiele czasu. Umieszczone w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników, umożliwiają pracodawcy efektywną kontrolę ich czasu pracy, również w systemie wielozmianowym. Dzięki temu oprogramowaniu możliwe jest badanie wydajności zatrudnionych osób, ale również wykrywanie pewnych naruszeń regulaminu (na przykład związanych ze spóźnieniami, co skutkuje obniżeniem pensji). Dzięki zebranym danym można podjąć decyzję, czy zaangażować następną osobę, czy może zmniejszyć ilość zatrudnionych, co bezpośrednio wpływa na finanse przedsiębiorstwa, zatem zdecydowanie się na takie rozwiązanie daje wiele wymiernych korzyści.