Kurs języka włoskiego

6 grudnia 2016

Dlaczego opłaca się uczyć języka włoskiego?

Znajmość języków obcych

Opanowanie języka angielskiego jest w obecnym czasie umiejętnością podstawową, zatem, żeby podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy warto znać drugi bądź nawet trzeci język obcy na poziomie przynajmniej średnio zaawansowanym. Na co się zdecydować? Do podstawowych języków należą: niemiecki, francuski, rosyjski i włoski. Pracownik ze znajomością kilku języków jest bardziej skuteczny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a placówką zagraniczną, dlatego też, staje się bardziej wartościowy dla pracodawcy.

Czemu warto zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie popularne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej intensywny, wiele francuskich i włoskich przedsiębiorstw uruchamia w Polsce swoje przedstawicielstwa i zakłady. Pomimo zastoju ekonomicznego gospodarka Włoch jest jedną z bardziej prestiżowych w Unii, a sami Włosi nieszczególnie znają języki obce. Język włoski zajmuje istotną pozycję, jako język techniczny w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Co więcej język włoski jest językiem „urzędowym” w branżach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest trudna?

Język włoski jest niezmiernie prosty do nauczenia się, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych zdolności lingwistycznych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są przejrzyste. Jak również, wymowa jest prosta – wystarczające jest opanowanie podstawowych zasad i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Łatwość języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich bazuje na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych funkcjonuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi pragmatycznymi aspektami język włoski to język Amora i pasji, a Italia jest pięknym krajem, a zatem uczmy się włoskiego!