Porady dla początkujących trenerów – scenariusz szkolenia

25 kwietnia 2017

Zapotrzebowanie na tzw. miękkie oraz twarde szkolenia jest obecnie ogromne, toteż wiele osób podejmuje decyzję, by ukończyć kurs trenerski. Przygotowuje on do przeprowadzania szkoleń, a jednym z jego najistotniejszych punktów jest nauka dobrego planowania scenariusza szkolenia.

Jak przygotować interesujący scenariusz szkolenia?

Budując scenariusz szkolenia, należy zachować świadomość, iż nie może on być zbyt sztywny. Każda grupa jest inna, różne bywają również sytuacje, dlatego konieczne jest co prawda nakreślenie scenariusza, ale też pamiętanie, że nie w każdym przypadku trzeba się rygorystycznie do niego stosować. Warto zatem brać pod uwagę rozmaite alternatywy i wyjścia. Jedną z najistotniejszych spraw jest dostosowanie obszaru zagadnienia poruszanego na kursie do czasu jego trwania. Przedmiot szkolenia nie może być ani zbyt obszerny, ani też zbyt wąski. Nawet trenerzy mający certyfikat trenerski wtedy, gdy układają scenariusz szkolenia, są zmuszeni niekiedy doprecyzowywać zagadnienia. Równie istotną kwestią są cele kursu. Są one oczywiście różne, jednak w przypadku wszystkich szkoleń celem ma być zmiana aktualnej sytuacji, a więc zwiększenie określonych umiejętności lub poprawa zachowania w danych okolicznościach. Kiedy w trakcie podsumowania okazuje się, że cele te udało się osiągnąć, jest to sukces, ponieważ efekty te będą długotrwałe. Cel jest oczywiście mocno powiązany z obszarem danego szkolenia.

Kluczowy etap scenariusza szkolenia – ćwiczenie główne

Po sprecyzowaniu celów przychodzi czas na ułożenie głównego ćwiczenia, które jest najistotniejsze, mimo iż robi się je praktycznie na końcu. Służy ono osiągnięciu głównego celu szkolenia, dlatego jego znaczenie jest ogromne. Na etapie tym wykorzystuje się charakterystyczne narzędzia stosowane na szkoleniach, czyli tak zwane dramy – odgrywanie scenek, narracje, symulacje, a także zazwyczaj dzieli się uczestników na grupy, co zapewnia efektywniejszą pracę i skraca dystans między uczestnikami. By można jednak było takie ćwiczenie wykonać, należy również sprecyzować cele operacyjne, co jest następnym elementem scenariusza szkolenia. Cele operacyjne to zdolności bądź umiejętności, jakie grupa musi wypracować, by była w stanie przeprowadzić ćwiczenie. Są one zależne od jego rodzaju i tematyki szkolenia. Zazwyczaj osiągnięcie tych parametrów obliguje do przeprowadzenia uzupełniających ćwiczeń. Po każdym ćwiczeniu konieczne jest podsumowanie, podczas którego uczestnicy mówią, czego się nauczyli. Podsumowania należy dokonać również na zakończenie spotkania.