Specjalistyczne szkolenia ABI

8 grudnia 2016

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana około 20 lat temu na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – dlaczego powołano instytucję ABI

Informacje o osobach fizycznych powinny być wyjątkowo chronione, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. Właśnie dlatego powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Ponadto kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy wyznaczenie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – uzyskaj specjalistyczne uprawnienia

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalną listę danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W trakcie szkolenia słuchacze poznają podstawowe pojęcia, takie jak zbiór danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), odbiorca danych osobowych, mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać dokumentację, a także uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje, jak również dostęp do skryptów edukacyjnych i szablonów dokumentów.