Pracownia Register – projektowanie biuletynów firmowych

9 września 2016

Masz trudności z przygotowaniem biuletynu firmowego? Zleć to fachowcom

Właściwy obraz firmy w oczach jej pracowników ma niezwykle istotne znaczenie dla jej dobrego działania. Kreowanie dobrych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni skutkuje wzrostem ich lojalności wobec przedsiębiorstwa. PR wewnętrzny, którego celem jest prowadzenie spójnej i godnej zaufania polityki informacyjnej wobec pracujących, może wykorzystywać różnorodne narzędzia. Należy do nich biuletyn firmowy.

Co określamy biuletynem firmowym

Biuletyn firmowy to czasopismo kierowane do osób pracujących w danego przedsiębiorstwa. To świetne narzędzie do kreowania więzi między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczny sposób na poprawę wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe dają szansę organizacji na cementowanie społeczności zatrudnionych, wzmacniają ich poczucie uczestnictwa w życiu firmy oraz z powodzeniem informują.

Dobrze zaprojektowany biuletyn firmowy

Zgodnie ze sztuką skonstruowany biuletyn firmowy jest cennym narzędziem w rękach fachowców od wewnętrznego PR. Ważne jest, to by zawierał treści zredagowane w profesjonalny sposób oraz wyglądał równie dobrze, jak dostępne na rynku prasowym wydawnictwa. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i daje szansę na prowadzenie polityki informacyjnej w interesujący sposób. Biuletyn firmowy powinien być przyjemny w czytaniu i oglądaniu, dzięki czemu może on być ciekawy także dla rodzin zatrudnionych i ich pozostałego otoczenia. Kreuje to dobrą atmosferę wokół organizacji, która może zaowocować poprawą zaufania i zaangażowania pracowników.

Dane adresowe:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]