Deportacje

7 stycznia 2017

Jeżeli poszukują Państwo wiadomości na temat ekstradycji z UK, to zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdują się informacje na temat deportacji, ekstradycji oraz procesie ich postępowania. Najnowsze przepisy odnośnie ekstradycji zostały uchwalone przez Unie Europejską 01.01.2004 r. Jako jedną z nowości jest fakt, iż nie obowiązuje już zasada podwójnej odpowiedzialności. Przez to osoba, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw zostanie przekazana w ręce władzy kraju, z którego pochodzi, gdyż nie ma to już znaczenia czy dany czyn jest karany w obu krajach, czy też nie. Natomiast na deportację ma wpływ wiele czynników i to one decydują czy dana osoba zostanie deportowana. Są zależne od konkretnego przypadku i stopniu na jakim znajduje się postępowanie karne. Podjęte zostaną inne środki prawne jeśli sprawa będzie prowadzona przez prokuraturę, a inne w przypadku postępowania rozpoznawczego przez sąd. Więcej informacji zamieszczonych zostało na naszej witrynie www.ekstradycja.eu.