Doradca fiskalny pomoże przy kontroli podatkowej

20 stycznia 2017

Kontrola podatkowa może być przeprowadzona we wszystkich firmach. Oczywiście jej zorganizowanie nie znaczy, iż US ostatecznie zarządzi dla firmę sankcje, niestety zawsze istnieje pewne niebezpieczeństwo, iż wysunie zarzuty, które w naszej opinii będą bezpodstawne. Powodem przeprowadzenia kontroli podatkowej jest stwierdzenie, czy przedsiębiorstwo odpowiednio reguluje wszystkie zobowiązania fiskalne. Jeśli jej efekt okaże się negatywny, będzie to oznaczało, iż kontrolerzy nie stwierdzili najmniejszych odstępów od normy. Wynik pozytywny zaś może stać się powodem dużych problemów, gdyż oznacza on, że US dotarł do nieprawidłowości w regulowaniu podatków. Jak zatem bez strachu przejść przez kontrolę podatkową?

Jak przebiega kontrola podatkowa?

Teoretycznie kontrolerem w czasie kontroli podatkowej będzie wysoki, uprawniony do tego urząd – na przykład wójt czy burmistrz tudzież naczelnik miejscowego urzędu skarbowego. W praktyce kontrola podatkowa organizowana jest przez przydzielonych w tym celu urzędników, którzy powinni działać co najmniej w parze. Jak przed momentem wspomnieliśmy, jeżeli trafią na nawet najmniejsze błędy podatkowe, jej efekt okaże się pozytywny, co dla nas będzie związane z dotkliwymi nieraz sankcjami pieniężnymi. Warto więc wiedzieć, jak się ich ustrzec.

Kontrola podatkowa – do kogo się zwrócić?

Niezbędne będą do tego specjalistyczne umiejętności oraz szeroka wiedza z dziedziny przepisów podatkowych. Dlatego jeśli w danym przedsiębiorstwie zorganizowana będzie kontrola podatkowa, a nam zależy na tym, aby uniknąć możliwych sankcji, warto uda się do sprawdzonego doradcy fiskalnego. Czemu? Jego doświadczenie będzie niezbędne, by opracować skuteczne dokumenty odwoławcze do urzędu i wskazać argumenty, jakie być może pozwolą na ustrzeżenie się dużych sankcji, zaś on sam zagwarantuje nam pełne reprezentowanie w korespondencja z urzędem.