Ekstradycja, deportacja

13 czerwca 2016

Jeżeli poszukujesz rzetelnych danych o procesie deportacji i ekstradycji to polecamy odwiedzenie strony www.ekstradycja.eu. Nowe przepisy dotyczące procesu ekstradycyjnego między krajami wspólnotowymi Unii Europejskiej zostały znowelizowane i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004r. Ważną informacją jest fakt, że obecnie nie obowiązuje już wytyczna tzw. podwójnej odpowiedzialności. Ma to taki skutek, iż wniosek o wydanie i przekazanie osoby, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw, skutkuje bez względu na to, czy dany czyn jest uznawany za karalny w obu krajach. Europejski Nakaz Aresztowania jest to z kolei decyzja ustanowiona sądowo, którą wydaje Państwo będące członkiem Unii Europejskiej. Głównym celem ENA jest zatrzymanie osoby poszukiwanej i przekazanie jej do kraju pochodzenia. Należy również mieć na uwadze, że kraj członkowski UE może również nie zastosować się do przepisów związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania np. gdy niski wiek osoby, która została objęta nakazem aresztowania uniemożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności w tym kraju.