Kancelaria radców prawnych z Krakowa

29 listopada 2018

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, specjalizujący się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie pracy, a także w prawie rodzinnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Na co dzień ogromną część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na stałym kontakcie z Klientem, udziale w negocjacjach i mediacjach, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także reprezentacji przed sądami. Występując w imieniu naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy oraz zminimalizowanie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – doradztwo i obsługa prawna spółek

Zakres pracy Kancelarii skupia się także na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim kompleksowy charakter. Służymy doradztwem naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy podatkowe. Chcemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej firmy, w związku z tym koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne skutki prawne.