Porady prawne w Rzeszowie – Kancelaria TMH

9 kwietnia 2018

Rzeszowska Kancelaria TMH świadczy usługi na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Zapewnia pełną obsługę prawną przedsiębiorstw, nie wyłączając start-upów, doradza w zakresie inwestycji kapitałowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy również wszechstronną obsługę klientów indywidualnych – udziela porad w zakresie każdej dziedziny prawa, występuje w imieniu Klientów w sporach i wspiera w procesach negocjacji, a także ułatwia uzyskać odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej oraz odzyskać utracone środki finansowe, zwłaszcza z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
W Kancelarii TMH pracują biegli prawnicy. Siedziba kancelarii znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo własności intelektualnej,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo cywilne,
– prawo podatkowe,
– prawo pracy,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe.
Reprezentuje również swoich Klientów w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej i Urzędem Patentowym RP.