Porady prawne w zakresie zachowku, dziedziczenia spółek i podziału spadku

11 czerwca 2019

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje kompleksową pomoc prawną z dziedziny prawa spadkowego. Dysponujemy szerokim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o podział spadku czy stwierdzenie nabycia spadku. Nie są nam również obce zagadnienia prawne związane z zachowkiem czy dziedziczeniem firm lub udziałów w spółkach.

Fazy przygotowania do prowadzenia spraw spadkowych

Współpracę w sprawach spadkowych rozpoczynamy od swobodnej konwersacji z Klientem i od omówienia problemu, z którym do nas przychodzi. Ważne jest, by już przy inicjującym spotkaniu w sposób zrozumiały, kompleksowy i klarowny przedstawić oraz wytłumaczyć zainteresowanemu stopień skomplikowania sprawy. Następnym etapem jest zapoznanie się z konieczną dokumentacją, także pomoc Klientom w jej zebraniu, a w dalszej kolejności przygotowanie wspólnie ze spadkobiercami stosownej dla charakteru sprawy procedury działania i sporządzenie odpowiednich pism. Staramy się rozwiązywać problemy Klientów w każdym stadium sprawy spadkowej, reprezentując ich w trakcie spadkowego postępowania sądowego, jak i oferując pomoc prawną przy projektach testamentów. Będziemy wsparciem też dla Klientów dążących do pozasądowego rozwiązywania sporów. W takim przypadku możemy zaproponować przygotowanie i wsparcie w negocjacjach ugodowych.

Spadki – szczególny typ postępowań

Specyfika spraw spadkowych, pomoc rodzinom, które dopiero co straciły swoich krewnych, wymaga delikatnego podejścia i całkowitego zrozumienia. Często wiąże się to ze współpracą z wieloma emocjonalnie zaangażowanymi krewnymi, dla których prawne uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym traktowane jest jako bolesny obowiązek. W takich przypadkach nasz zespół, wykorzystując wieloletnie doświadczenie, które jest nieocenione, prowadzi sprawę spadkową podejmując działania pełne empatii.