Ceny węgla

21 czerwca 2016

Węgiel cały czas dominuje na rynku wydobycia surowców. Stosuje się go zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w domach prywatnych. Dzieli się na dwie odmiany węgla: brunatny oraz kamienny. Węgiel kamienny jest bardziej kaloryczny, w porównaniu do drugiej odmiany. Ogólnie przyjętą zasadą jest, że im grubsze ziarno, tym korzystniejsze przy zastosowaniu w domowych paleniskach. Właśnie to kryterium służy do podziału węgla na m.in. groszek, czy pył i muł.

Od czego zależy cena węgla?

Już wcześniej wspominany podział węgla na kamienny i brunatny, także wiąże się z jego ceną. I tak oto węgiel brunatny jest zdecydowanie tańszy, ale jest mniej kaloryczny zarazem, co wiąże się z koniecznością jego większego zużycia. Cennik węgla ulega zmianom również na przełomie roku. Dlatego na jego zakup najlepiej zdecydować się zanim rozpocznie się sezon grzewczy. Cena węgla uwarunkowana jest w znacznej mierze sytuacją gospodarczą na świecie, szczególnie w państwach, które są głównymi wydobywcami tej kopaliny. Wszelkiego rodzaju konflikty mogą ograniczyć handel oraz spowodować wahania w cenach węgla.