Ekogroszek w workach

23 maja 2016

Właściwości ekogroszku

Ekogroszek to paliwo pozyskiwane jest z węgla kamiennego, a także z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel ma postać stałą. Węgiel użyty do wprodukowania ekogroszku musi cechować się zawartością siarki mniejszą niż 1%, a jednocześnie spełniać wymogi wysokiej kaloryczności tzn. przekraczającej 24 MJ na 1 kg. Oprócz tego, ważnym jest to, ażeby węgiel ten nie zawierał dużej ilości wody oraz innych substancji niepalnych.

Ekogroszek jest wykorzystywany do produkcji energii w kotłach retortowych. Wykorzystuje się wówczas ekogroszek workowany, który jest odmierzony i gotowy do użycia. Małe rozmiary ziaren, nie przekraczające 25 mm, pozwalają na używanie ekogroszku za pomocą automatycznych dozowników węgla.

Dlaczego warto używać ekogroszek?

  • Wybór ekogroszku jako substancji do ogrzewania gospodarstw domowych wiąże się z znacznie mniejszą emisję tlenków siarki, niż w przypadku spalania innych węgli. Ekogroszek jest przez to uznawany za paliwo ekologiczne.
  • W porównaniu do spalania w kotłach rusztowych zasilanych ręcznie, powoduje obniżenie zawartości tlenku węgla, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Spalanie ekogroszku generuje również dużo mniejszą ilość popiołu.