Badania gruntu – krótka charakterystyka

18 stycznia 2017

Niezależnie od tego, czy stawiamy dom, czy jesteśmy inwestorem rozpoczynającym wznoszenie dużego osiedla, nie powinniśmy zapomnieć o przydatnych podczas budowy pracach. Godne uwagi są chociażby badania gruntu. W jakim celu przeprowadza się badania gruntu? Jakie prace obejmują?

Badania gruntu – czym są?

Badania gruntu to typ usług geologicznych, które wykonywane są zarówno na etapie rozpoczynania inwestycji budowlanej, jak i w trakcie jej trwania. Ich celem jest identyfikacja właściwości gruntowo-wodnych terenu, na którym ma powstać obiekt budowlany. W konsekwencji śmiało można rozpocząć budowę w wybranym miejscu. Nie trzeba wówczas obawiać się, że wybudowany dom runie, ponieważ warunki gruntowo–wodne były nieodpowiednie. Właściwie przeprowadzone badania gruntowe pomagają poznać ułożenie warstw gruntu oraz jego cechy hydrogeologiczne. Umożliwiają także określenie własności mechanicznych i fizycznych terenu, na którym ma odbywać się inwestycja.

Badania gruntu – jakie czynności przeprowadza się w ich czasie?

Badania gruntu to mnóstwo złożonych działań, które mogą być wykonane jedynie przez biegłych o ściśle określonych kwalifikacjach. Najczęściej rozpoczynają się od wiercenia geologicznego i sondowania geologicznego. W dalszej kolejności wykonywane są także badania laboratoryjne gruntu. Ostatnią fazą badań geologicznych jest zawsze przygotowanie dokumentacji w oparciu o uzyskane wyniki badań. Chcąc przeprowadzić badania geologiczne przed rozpoczęciem budowy bądź już w czasie jej trwania, trzeba powierzyć je posiadającym rozległe kwalifikacje geologom, który mają stosowne pozwolenia. Tylko w takiej sytuacji można mieć pewność, że prace będą należycie wykonane, a uzyskane wyniki są zgodne ze stanem faktycznym. Na szczęście, obecnie odszukanie firm oferujących badania geologiczne, nie jest trudne. Znaczna część z nich to przedsiębiorstwa mające świetną opinię.