Dlaczego kolorowe asfalty są tak ważne

21 czerwca 2016

Kolorowe asfalty stosowane są w obszarach miejskich jako tworzywa polepszające bezpieczeństwo oraz realizujące funkcje wizualne. Zobaczmy, w jakich miejscach się je wykorzystuje i jak są wykonane.

W jakim celu produkuje się kolorowe asfalty

Możliwości zastosowania kolorowej mieszanki drogowej są nieograniczone. Najczęściej kolorowe asfalty służą do wydzielania pasów drogowych i w celu poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Kładzione są na parkingach, drogach ratowniczych, poboczach, a także boiskach szkolnych. Nasilają one widoczność pasów ruchu, wytyczają drogi ratownicze, pasy postojowe, a także drogę dla ambulansów. Dzięki użyciu kolorowych asfaltów bardzo obniżają się przypadki stłuczek drogowych z udziałem pieszych. Soczyste kolory prezentują się bardziej pozytywnie niż standardowe asfalty, które najczęściej można spotkać na ulicach, więc poprawia się również estetyka ulicy.

Z czego produkuje się kolorowe asfalty

Zobaczmy teraz z jakich związków chemicznych produkuje się kolorowe asfalty. Zazwyczaj są to surowce mineralno-asfaltowe, niezabarwione, z których błyskawicznie można uzyskać interesujące rezultaty, łącząc np. mastyks grysowy i inne substancje. Technika produkcji i kompozycja mieszanki prowadzi do tego, że struktura asfaltu jest odporna na szkodliwe czynniki zewnętrzne i świetnie realizuje swoją rolę. Kolorowych asfaltów nie zrujnuje ich częsta eksploatacja (np. poruszanie się rowerami czy ruch pojazdów), ani pogoda, niepokojąca nas obfitymi deszczami, wysoką temperaturą oraz promieniowaniem ultrafioletowym.