Pomiary geodezyjne

2 czerwca 2016

Geodeci zyskali w ostatnich latach na znaczeniu. Bez nich nie rozpocznie się żadna poważna inwestycja. Ich praca polega w głównej mierze na wykonywaniu pomiarów geodezyjnych. Zadanie to najlepiej powierzyć sprawdzonej firmie. Pomiary geodezyjne są podstawą do dalszych działań, dlatego, muszą być wykonane z niezwykłą dokładnością. Stanowią one podstawę do tworzenia map do celów prawnych. Obecnie podczas pomiarów geodezyjnych wykorzystuje się nowoczesny sprzęt.

Jakie pomiary geodezyjne należą do obowiązków geodetów?

Stosowanie przez geodetę instrumentów z wewnętrznym GPSem pozwala na bardzo dokładny pomiar geodezyjny, dzięki wykorzystaniu satelitów. Wszystkie te udogodnienia niebywale usprawniają przebieg prac. Do zasadniczych obowiązków geodety można zaliczyć pomiary geodezyjne. Można wyróżnić m.in.

  • pomiary geodezyjne powykonawcze budowli – po zakończeniu realizacji budowy inwestor zobligowany jest powiadomić starostwo powiatowe, wydające pozwolenie na budowę o finalizacji i dlatego potrzebne jest zmierzenie budynku oraz sporządzenie kartoteki