Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

27 maja 2022

Jeżeli interesujesz się automatyczną windykacją należności, koniecznie skieruj się tu.

Może być dużo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale i przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Robot Flobo do księgowania faktur z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć termin ten prawie każdemu negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której rozpoczyna się w stosunku do dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi przepisami. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu przelania opłaty. Gdy ta strategia windykacji pozostanie bez odzewu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc wysyła podobną ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie przelany we wskazanym czasie bez wątpienia się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw swoje scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może ustawić własne scenariusze czynności wszczynanych wobec opieszałych kontrahentów, określając między innymi przerwy między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wspomniane wyżej kroki nie będą skuteczne, Flobo prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie skutkuje też istotną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]