Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

20 grudnia 2022

Darmowy bezpłatny generator not księgowych online

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności natrafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 oraz 70 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Co ważne, notę księgową można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez szmat czasu dobrych stosunków biznesowych. W końcu przyczyną poślizgu we wniesienia należności może być zwykłe niedopatrzenie albo przejściowe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Dlatego też, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Wypróbuj za darmogenerator not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Zainteresowanym polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]