Kto może skorzystać z metody kasowej?

4 sierpnia 2022

Dalsze informacje o metodzie kasowej.

Właściciele firm z reguły rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po wpływie płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – sposób na utrzymanie płynności finansowej firmy

Nie pojawienie się na rachunku należności w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone kilkukrotnie upominać się od kontrahenta zapłaty za sprzedane towary lub wykonane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się regularnie, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i finalnie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył łącznie z podatkiem 2 mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Mając na względzie wymieniony wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość polskich przedsiębiorców, jednakże powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Gdy zatem sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Wymagane jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe sygnowanie wszystkich wydanych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do permanentnego pilnowania otrzymywanych opłat

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Z reguły powodem tego jest kwestia ciągłego pilnowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do stałego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wysyłają co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Tymczasem już przy stu i więcej dokumentach nadzorowanie wpłat przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu oraz minimalizację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]