Badania operatorów – kto je przeprowadza?

28 maja 2017

Zamów badania operatorów Bielsko na http://bit.ly/2qLHeSA

Do pracy w wielu zawodach wymagane są właściwe predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je ma, wykonuje się specjalistyczne testy. By je wykonać, należy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w dużym stopniu wpływa rodzaj profesji, w jakiej zamierza pracować badany. Inne badania przeprowadzane są dla sędziów, odmienne zaś dla operatorów suwnic czy wózków widłowych. Jak nietrudno stwierdzić, te drugie badania są zlecane dużo częściej. Warto więc powiedzieć kilka zdań o tym, jak one przebiegają, jakie akty prawne określają ich specyfikę oraz jakie predyspozycje są podczas nich testowane.

Zasady badań operatorów

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków paletowych i innych pojazdów stosowanych w fabrykach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co trzy lub cztery lata, poza badanymi po 50 roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania badań co 2 lata. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż wygląd testów może zostać zmieniony, jeżeli przeprowadzający je specjalista uzna, że niezbędne są inne testy lub niektóre części okażą się w konkretnym przypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zazwyczaj formę papierowego testu oraz test sprawdzający zdolności intelektualne. Potem wykonywane są badania na refleks, opierające się zazwyczaj na wciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz przetestowaniu tego, czy badany jest w stanie odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy możliwości postrzegania przestrzeni i wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]