Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

2 września 2017

Chcesz poznać więcej szczegółów o badaniach psychotechnicznych Bielsko? Skieruj się na www.testypsychologiczne.com.pl

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego typu badaniom. Są one wymagane w przypadku dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć więc, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem odpowiedniej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek kierowcy, ponieważ sprawdzane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co 5 lat, ale gdy mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania corocznie.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]