Badania satysfakcji – podstawowe pojęcia

8 lutego 2017

Satysfakcja klientów to element, który bardzo wpływa na wskaźniki sprzedaży. Profesjonalne agencje badawcze wykonują skrupulatne analizy w celu sprawdzenia poziomu satysfakcji. Jak wyglądają takie badania?

Badania satysfakcji – istotne także w czasie procesu sprzedaży

Badania satysfakcji klientów muszą być przeprowadzane systematycznie, ponieważ incydentalna weryfikacja nie daje dobrych rezultatów. Zewnętrzne agencje badawcze rekomendują prowadzenie analiz nie tylko przy wdrażaniu na rynek nowych marek, ale również monitorowanie reakcji konsumentów podczas procesu sprzedaży. To pozwala wytworzyć prawdziwą więź pomiędzy klientem a marką oraz określić powody braku satysfakcji. Przeważnie wykorzystuje się w tym celu metody ilościowe, do których należą badania on-line czy ankiety, a także jakościowe – tj. wywiady zogniskowane. Doskonałe efekty przynoszą też usługi tzw. Tajemniczych Klientów. Kompleksowo prowadzone badania satysfakcji pomagają zminimalizować odpływ klientów i podnieść wskaźniki sprzedaży.

Badania satysfakcji – zmiana cech produktu

Profesjonalne analizy zadowolenia konsumentów realizowane przez specjalistyczne firmy mają ogromny wpływ na decyzje biznesowe. Od ich rezultatów zależy m.in. usunięcie usterek, modyfikacja cech produktu, dostosowanie marki do oczekiwań kupujących czy nawet wycofanie produktu ze sprzedaży. Efekty badań pozwalają zidentyfikować sektory wymagające niezwłocznej poprawy oraz te, które mogą poczekać. Wypełniając ankiety klienci wskazują nie tylko swój poziom zadowolenia, ale również to, czy dany obszar jest dla nich istotny. Analizy satysfakcji klientów mogą uchronić przedsiębiorstwo przed ogromnymi stratami finansowymi, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych podmiotów.