Co dają badania geotechniczne?

16 grudnia 2016

Badania geotechniczne okazują się konieczne na etapie organizowania budowy obiektu. Dzięki danym, które za ich pomocą zdobędziemy, zwykle udaje się ustrzec się wielu problemów. Jakich? W szczególności tych, jakie biorą się z zawartości wilgoci w gruncie. Badania geotechniczne powiedzą nam, czy w gruncie na danym obszarze zawarte są wody gruntowe – zdecydowanie utrudniają one wykonanie piwnicy, zatem takie badanie pozwoli na wycofanie się z tego rozwiązania oraz zachowanie sporych kwot. Badania geotechniczne mówią nam także, czy powinniśmy wykonać skuteczne odprowadzenie wilgoci, aby ustrzec się problemów związanych z niewsiąkaniem wody wskutek braku przepuszczalności ziemi.

Jak wykonuje się badania geotechniczne?

Badania geotechniczne polegają na zaczerpnięciu próbek ziemi z różnych głębokości. Możemy zaczerpnąć je zarówno ręcznie, jak i za pomocą odwiertów. Ta druga metoda wykorzystywana jest w szczególności w celu pobrania fragmentów ze znacznych głębokości lub przy gruntach o dużej twardości. Warto wiedzieć, iż im większa będzie liczba otworów, tym bardziej miarodajne rezultaty dadzą badania geologiczne. Po uzyskaniu próbek powinny one trafić do laboratorium, gdzie geolog przebada je pod kątem zawartości wilgoci, a także pozostałych substancji i minerałów.

Któremu specjaliście powierzyć badania geotechniczne?

Jak widać, rezultaty badań geotechnicznych są bardzo istotne – rzutują na opłacalność inwestycji oraz wielkość związanych z nią wydatków. Powinniśmy zatem zlecić ich wykonanie sprawdzonemu specjaliście. Jak więc go wyszukać? Świetnym wyjściem będzie powierzenie badań geotechnicznych geologowi posiadającemu właściwe uprawnienia – gwarantują one, że rezultaty badań geotechnicznych będą miarodajne, zaś my dzięki nim bez obaw będziemy w stanie sfinalizować budowę i uniknąć niepotrzebnych kosztów.