Czym zajmuje się adwokat?

1 grudnia 2016

Rolą adwokata jest sporządzanie opinii prawnych, występowanie w imieniu klientów przed sądami oraz urzędami oraz dostarczanie porad o charakterze prawnym. Zakres spraw, których mogą podejmować się adwokaci jest bardzo szeroki. Większości z czytelników adwokaci kojarzą się przede wszystkim ze sprawami o charakterze karnym. Ale znaczna część adwokatów podejmuje się także spraw rodzinnych czy administracyjnych.

Jakiego rodzaju pomocy o charakterze prawnym udzieli nam adwokat?

Osoby fizyczne zazwyczaj zwracają się po poradę do tego fachowca w momencie, gdy potrzebują pomocy z zakresu prawa rodzinnego, karnego bądź cywilnego. Adwokat może nas na przykład reprezentować, kiedy zdecydujemy się wziąć rozwód. Niemniej szeroki jest zakres pomocy, którą adwokaci mogą świadczyć przedsiębiorstwom. W tym wypadku mogą zwrócić się one o poradę w wyjaśnieniu kwestii związanych z prawem finansowym, gospodarczym, ale też prawem pracy. Zależnie od tego, jakiej pomocy wymaga spółka, adwokat może przygotować dla firmy opinię prawną lub ekspertyzę, w 100% profesjonalny projekt umowy czy też sporządzić pisma procesowe. Te ostatnie bywają sporządzane również dla osób fizycznych.

Co adwokat jest w stanie zrobić dla firm?

Jak już wiemy, o poradę do tego rodzaju specjalisty mogą zwrócić się nie tylko osoby prywatne, ale również przeróżnej wielkości firmy oraz spółki. Na ich zlecenie adwokat może przygotować dokumentację odnoszącą się do działalności spółki lub firmy. Prawo, w tym również prawo podatkowe, zmieniane jest wyjątkowo często i tylko adwokat jest w stanie śledzić je na bieżąco, a w konsekwencji odpowiednio je interpretować. W każdej sprawie, czy skarbowej, czy karnej mamy prawo być reprezentowani przez specjalistę tego rodzaju. Adwokat być naszym pełnomocnikiem zarówno w sądzie, jak i w urzędzie.