Gubisz się w systemie podatkowym? Poszukaj doradztwa podatkowego

19 stycznia 2017

Prawo podatkowe w Polsce ciężko uznać za przejrzysty i prosty. Osoby prywatne, ale także i szereg firm ma trudności z prawidłową interpretacją ordynacji prawa podatkowego. Zrozumienie tych przepisów bez fachowca nie zawsze się udaje, co więcej, może przyczynić się do różnych problemów. Z całą pewnością pomoc doradcy podatkowego pomoże się ich ustrzec.

Jakiego typu sprawy może prowadzić kancelaria doradcy podatkowego?

Adwokaci pracujący w kancelarii doradcy podatkowego, którzy bardzo dobrze znają się nie tylko na przepisach dotyczących podatków, a zarazem na finansach, mogą oferować usługi dla firm i osób prywatnych. Każda osoba tak prywatna, jak i prawna, może zgłosić się do kancelarii doradztwa podatkowego z prośbą o wydanie opinii lub poradę, która dotyczyć będzie ciążących na niej powinności związanych z płaceniem podatków. Pamiętajmy, że podatki obowiązani jesteśmy płacić wszyscy. Każdego roku osoby prywatne zobowiązane są przedłożyć w Urzędzie Skarbowym wypełniony PIT, który jest deklaracją uzyskanych przez nie w poprzednim roku zarobków. Z kolei na osobach, które mają charakter prawny ciąży obowiązek opłacania podatku CIT. Następnym podatkiem, który ustanowiono w naszym kraju jest podatek od usług i towarów, który popularnie zwany jest podatkiem VAT.

Co może dla nas wykonać kancelaria doradcy podatkowego?

Radca prawa podatkowego nie tylko objaśni podatnikom zawiłości przepisów ordynacji podatkowej. Na prośbę klientów może także sporządzić deklarację podatkową. Kancelaria doradztwa podatkowego ma prawo występować w imieniu swoich klientów przed organami, które mogą dokonywać kontroli skarbowej i organami podatkowymi, jeśli w stosunku do klientów zostało wszczęte procedury przed tymi instytucjami. Kancelaria doradztwa podatkowego może składać odwołania od decyzji, które podjęto. Na życzenie klientów może również występować w ich imieniu przed sądami administracyjnymi czy prowadzić księgi podatkowe.