Hydroizolacja – zabezpieczenie obiektu przed wilgocią

14 stycznia 2020

W trakcie budowy dowolnego obiektu, bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania warto zadbać o stosowne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przedostać się do źle albo w ogóle niezabezpieczonych ścian osłabi ich wytrzymałość i zdolność do izolacji cieplnej, a także przyczynić się do rozkwitu chorobotwórczych pleśni oraz grzybów.

Które elementy budynku należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie powinno się chronić przed wilgocią należą głównie balkony, piwnice, fundamenty, dachy i tarasy, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi albo wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z specjalistami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wilgocią i jakiej technologii powinno się użyć w stosunku do poszczególnych segmentów konstrukcji. Na przykład, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Z kolei tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, aby każda warstwa miała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. Tak samo hydrolizuje się także balkony.

Komu powierzyć wykonanie hydroizolacji?

Kluczowe jest, żeby projektowanie hydroizolacji, zlecić fachowej ekipie, posiadającej wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, inwestorzy oraz generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze specjalistami w trakcie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych, taśm dylatacyjnych czy taśm PVC. Z kolei na zlecenie zarządców istniejących budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi naprawą, uszczelnieniem oraz inwentaryzacją przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, uszczelnieniem podszybii windowych czy wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.