Jak badać zaburzenia pola elektromagnetycznego – szkolenia EMC

11 stycznia 2017

Kompatybilność elektromagnetyczna umożliwia prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych. Wymagania w tym zakresie są wyjątkowo wyśrubowane. Na szczęście na rynku istnieje wiele szkoleń, które pomagają zdobyć fachowe umiejętności. Kto korzysta ze szkoleń i jakie metody one wykorzystują?

Szkolenia EMC – projektowanie obwodów drukowanych i rozwiązywanie problemów

Kompatybilność elektromagnetyczna to specjalistyczne pojęcie, z którym każdy z nas styka się codziennie. Oznacza zdolność urządzenia do prawidłowej pracy w środowisku elektromagnetycznym. W związku z dynamicznym rozwojem nowoczesnej technologii potrzebni są fachowcy, którzy zajmą się badaniem urządzeń pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej. Kurs Design for EMC obejmuje wiele zagadnień. Istotne miejsce zajmuje m. in. filtrowanie, shielding, jak również wybór laboratorium. Z kolei podczas szkolenia High Speed Design uczestnicy zgłębiają kwestie związane przede wszystkim z emisją zaburzeń promieniowanych, techniką prowadzenia szybkich magistral cyfrowych czy prowadzeniem ścieżek w pamięciach DDR.

Szkolenia EMC – normy EN 61000-4-4 i EN 61000-4-11

Design for EMC i High Speed Design to oczywiście nie wszystkie dostępne kursy – trenerzy uczą badań według norm EN 61000-4-11, EN 61000-4-3, jak również wielu innych. Istotne jest też poprawne posługiwanie się normami. Ze specjalistycznych szkoleń korzystają przede wszystkim inżynierowe elektronicy, PCB layout engineer oraz inni pracownicy inżynierii. Ważną grupą słuchaczy są także inżynierowie odpowiedzialni za certyfikację sprzętu. Instytucje organizujące szkolenia mogą także stworzyć kurs zamknięty, dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Po odbyciu kursu uczestnicy dostają pisemne potwierdzenie zdobytych umiejętności.