Kancelaria Szczepańska Chwała – obsługa prawna klientów indywidualnych i biznesowych

24 czerwca 2018

Kancelaria Szczepańska Chwała to zespół specjalistów złożony z doradców podatkowych, radców prawnych, prawników i aplikantów radcowskich z Krakowa. Kancelaria jest wyspecjalizowana w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej oraz sprawach sądowych, pozasądowych. Działania Kancelarii, istniejącej od 2010 r., opierają się na wieloletnim doświadczeniu, jak również nieustannym rozwojem i monitorowaniem zmian w orzecznictwie i przepisach. Klientami Kancelarii są zarówno osoby indywidualne, jak i podmioty gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Doradztwo podatkowe na terenie Krakowa

Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie świadczy pomoc w zakresie doradztwa podatkowego. Najczęstsze postępowania w tej dziedzinie prawa to przede wszystkim:
– doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy opodatkowania prowadzonej działalności,
– doradztwo w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów,
– doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
– przygotowanie i składanie skarg kasacyjnych od wyroków wydanych przez sąd drugiej instancji,
– opinie, analizy prawne i memoranda,
– pełnomocnictwo w postępowaniach Urzędu Skarbowego oraz Celno-Skarbowego.

Konsultacje prawne na terenie Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Szczepańska Chwała oferuje konsultacje i doradztwo w zakresie:
– prawa i postępowania cywilnego,
– prawa rodzinnego,
– prawa finansowego i podatkowego,
– prawa procesowego i administracyjnego,
– prawa gospodarczego i spółek handlowych,
– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– postępowania karno-skarbowego i karnego, jak również Kodeksu wykroczeń.