Kiedy warto skorzystać z oferty coachingu kariery?

4 kwietnia 2020

Na https://janklusak.pl/oferta/zarzadzanie-kariera/ znajdziesz coacha kariery na miarę swoich potrzeb

Doradztwo zawodowe umożliwia odkrycie swoich silnych stron oraz zagospodarowanie ukrytego potencjału. Czemu opłaca się rozwijać swoje kompetencje zawodowe? Na czym współcześnie polega coaching kariery?

W czym może pomóc coaching kariery?

Coaching kariery przeprowadzony z profesjonalnym doradcą zawodowym służy nie tylko tym, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, ale również wieloletnim pracownikom, którzy przygotować się do przejścia do nowej pracy, pragną przebrnąć przez przekształcenia w firmie czy też czują strach przed transformacjami w sektorze zatrudnienia. Profesjonalny coach kariery pomaga na wielu płaszczyznach – uczy jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, by pozytywnie przebrnąć rekrutację oraz jak rozwijać tzw. umiejętności „miękkie” oraz inne kompetencje, które przydają się w życiu zawodowym. Doradca zawodowy zajmuje się również pomocą w odpowiednim opracowaniu dokumentów, na przykład Curriculum Vitae, listu motywacyjnego czy portfolio projektów, tak, żeby wzbudziły zainteresowanie u ewentualnych pracodawców, a tym samym zwiększyły prawdopodobieństwo, że kandydat zostanie dopuszczony do rozmowy. Nie bez znaczenia jest także pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z głównych aspektów, który wysoko oceniają specjaliści od rekrutacji.

Kto może odnieść korzyść z coachingu kariery?

Zamierzasz zmienić specjalizację, ale nie masz pewności, jaka praca przyniesie Ci dobre zarobki i równolegle spełnienie? A może pragniesz kierować ścieżką swojej kariery zawodowej tak, aby ostatecznie osiągnąć sukces na rynku pracy? Coaching kariery spowoduje, iż zidentyfikujesz swoje silne oraz słabsze cechy, zaczniesz korzystać czający się w Tobie potencjał i osiągać sukcesy zawodowe. Kompetentny coach kariery wspomoże też managerów wysokiego szczebla tudzież innych wysoko kwalifikowanych specjalistów potrzebującym fachowych konsultacji. Zanim dojdzie do pierwszego spotkania dochodzi do określenia potrzeb doradczych – to wtedy ustala się, czego oczekuje uczestnik, jakiego wsparcia potrzebuje i jaka liczba konsultacji z doradcą zawodowym pozwoli uzyskać przewidziany cel.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]