Masz problemy z awansem? Czas na sesje z doradcą zawodowym!

26 czerwca 2020

Jeżeli szukasz fachowej porady coacha kariery, wejdź na https://janklusak.pl

Sektor zatrudnienia w XXI wieku wymaga notorycznego dopasowywania się do jego aktualnych warunków, a przy tym jest nadzwyczaj konkurencyjny. Z tej przyczyny tak znaczący jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownika, ale także sprawna organizacja pracy większych grup pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się wiedzą profesjonalnego coacha.

Doradca zawodowy – pomoc dla dyrektorów oraz właścicieli przedsiębiorstw

Profesjonalny coach biznesu służy pomocą w poszerzeniu zakresu kompetencji jednostki, przygotowuje ją na zachodzące zmiany i nadchodzące wyzwania zawodowe. Dzięki temu może ona dużo szybciej rozwijać swoje umiejętności, co owocuje lepszymi efektami w pracy, ale także tworzy ciekawsze perspektywy awansu. Coach skupia się na zamiarach oraz aspiracjach klienta, dlatego sesje coachingowe każdorazowo mają charakter indywidualny, zorientowany na zrealizowanie uzgodnionych założeń. Kto zazwyczaj postanawia skorzystać z usług coacha kariery? To z reguły menedżerowie bądź właściciele przedsiębiorstw, którzy pragną rozwinąć własne umiejętności w obszarze zarządzania i organizacji pracy.

Praca z coachem biznesu – pierwsza rozmowa i poznanie ambicji klienta

Podstawą dającej pozytywne wyniki pracy z coachem kariery, jest gruntowne zrozumienie klienta. Z tej przyczyny inicjująca sesja z coachem skupia się na dokładnym określeniu oczekiwań i ambicji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, kwalifikacji, najboleśniejszych klęsk i najważniejszych sukcesów zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najlepszą drogą rozwoju będzie coaching czy może doradztwo, a także wstępnie wybrać ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do osiągnięcia zakładanych rezultatów. Wstępne spotkanie nie musi przebiegać z coachem twarzą w twarz – można umówić się na rozmowę przez telefon czy też komunikator. Po przeprowadzeniu ustalonej liczby sesji coach sporządza podsumowanie. Wskazuje w nim, czy osiągnięte zostały poszczególne cele, a także gdzie ewentualnie konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]