Nowa inwestycja? Nie ryzykuj i zaufaj instytutowi badawczemu

10 marca 2017

Funkcjonujące w konkurencyjnej gospodarce firmy podejmują decyzje dotyczące swojej działalności. Jest to związane z ryzykiem, że wybrana droga działań, która jest praktycznie zawsze związana z inwestowaniem, nie przyniesie korzyści. By zredukować owo ryzyko, wskazane jest poprzedzenie podjęcia decyzji zebraniem i przeanalizowaniem wiadomości na temat aktualnej sytuacji – aktualnego rynku, zapotrzebowania bądź konkurencji. Prowadzenie tzw. badań marketingowych, oferują profesjonalne instytuty badawcze, zajmujące się tak rynkiem konsumenckim, jak i biznesowym.

Cel działalności instytutu badawczego

Instytuty proponujące przeprowadzanie badań marketingowych prowadzą rozmaite działania mające na celu zebranie jak najbardziej precyzyjnych danych na zagadnienia będące w zainteresowaniu zleceniodawcy. Celem ich może być przykładowo zbadanie efektywności wdrożonych działań promocyjnych, poziomu popularności marki bądź też sposobu postrzegania produktu dopiero co wprowadzonego na rynek. To najczęściej dostarczane klientom informacje, są to jednak tylko niektóre z wielu danych badanych podczas analizy rynku, popytu i konkurencji, a także silnych i słabych stron samej firmy. Na podstawie zebranych danych przedsiębiorstwo może podjąć decyzję, co zmienić w swojej strategii, czy zatrudnić nowych pracowników, bądź też określić, czy powinien zainicjować szerszą działalność bądź poszukiwać kolejnych rynków dla swych produktów czy usług. By móc zaprezentować swojemu klientowi miarodajne informacje, instytut badawczy stosuje zwykle wiele metod jednocześnie. Te najczęściej wykorzystywane to przeprowadzanie ankiet przez telefon lub internet oraz wywiady z konsumentami. Instytut badawczy zbiera dane, przetwarza je i analizuje, a nawet może udzielać odpowiednich porad.

Kiedy tego rodzaju usługi są konieczne?

W dobie zaciętej konkurencji każda decyzja podejmowana przez firmę musi być poprzedzona merytorycznymi badaniami marketingowymi, ponieważ projektowanie strategii marketingowej oraz wdrożeniowej angażuje znaczące środki finansowe. Firma musi więc mieć faktyczne podstawy do tego, by móc uważać, że podjęte kroki okażą się właściwe. Badania marketingowe są więc niezbędne, gdy planuje się otworzyć firmę, zmodyfikować obszar jej działalności, poszerzyć rynek zbytu bądź wprowadzić na rynek nowy produkt. Zbadanie sytuacji jest też niezbędne, gdy firma nie notuje spodziewanych profitów (w takich przypadkach badania pomogą określić, co za to odpowiada i co trzeba zmienić), gdy pojawi się silna konkurencja czy też po wcieleniu w życie nowych strategii (w celu określenia poziomu ich skuteczności).