Pomoc prawno-podatkowa dla firm – Kancelaria Szczepańska Chwała

18 czerwca 2018

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy pomoc i obsługę prawną firm w dziedzinie przepisów podatkowych i Prawa pracy. Z proponowanej oferty mogą skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, jak również pozostałe podmioty nieposiadające osobowości prawnej, takie jak firmy prowadzone w ramach spółki.

Obsługa prawna firm – pomoc prawno-podatkowa

W zakresie tych usług krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy m.in.:
– reprezentację firm przed sądami wszystkich instancji,
– doradztwo w sferze obsługi spółek, a także ich zakładania,
– prowadzenie spraw windykacyjnych,
– wsparcie w związku z zapowiedzianą kontrolą Urzędu Skarbowego,
– pisemne lub ustne porady w zakresie prawa podatkowego,
– doradztwo i pomoc prawną w opracowaniu i opiniowaniu umów.

Konsultacje prawne w zakresie Prawa pracy

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa specjalizuje się również w Prawie pracy. Oferuje pomoc i konsultacje w obszarze:
– systemu wynagradzania pracowników,
– przygotowania i rozwiązywania umów,
– zobowiązań wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracowników i pracodawcy,
– czasu pracy, w tym również urlopów pracowniczych,
– wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
– przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
– spraw o roszczenia ze stosunku pracy,
– przedawnienia roszczeń.