Sprawdzenie stanu gruntów przed inwestycją – badania geologiczne

10 grudnia 2016

Prowadzone obecnie badania geologiczne używają nowoczesnego sprzętu, który umożliwia precyzyjne określenie stanu gleby. Jakie procedury przeprowadza się w trakcie takich czynności i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – informacje dotyczące składu gruntu

Badania geologiczne prowadzone są w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat składu gruntu. Do najważniejszych czynności, jakie realizują specjaliści należą m.in. badania laboratoryjne wód, sondowanie dylatometrem, pobranie próbek gruntu, ustalenie profilu litograficznego. Skrupulatne określenie warunków gruntowych jest nieodzownym elementem przy każdym procesie budowlanym. Bez starannego sprawdzenia gruntów budynkom może grozić pękanie ścian, a w skrajnych przypadkach katastrofa budowlana. Przedsiębiorstwa zajmujące się badaniami gruntów sporządzają szereg istotnych dokumentów, na przykład dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje hydrogeologiczną, wykonują sondowania w celu rozpoznania litologii gruntu. Do ich zadań należą też badania dotyczące geologii górniczej – wykonywanie wierceń, tworzenie wniosków zagospodarowania, inwentaryzacja terenów.

Badania geologiczne – wnikliwe testy w laboratorium

Czynności związane ze sprawdzeniem składu gruntów przeprowadza się z wykorzystaniem różnych narzędzi. Specjalistyczne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do dalszych badań laboratoryjnych. Jakie maszyny są używane? Zarówno podstawowy sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie maszyny, które wykonują odwierty nawet 50 metrów wgłąb ziemi. Należą do nich sondy krzyżakowe, sondy BAT. Podczas procesu stosuje się badania polowe, np. sondowania SCPTu, dylometrem DMT bądź statyczne. Z ich pomocą można określić stopień plastyczności czy zagęszczenie gruntu. Musisz przeprowadzić badanie geologiczne? Postaw na specjalistyczne przedsiębiorstwa, mające stosowne uprawnienia.