Ustalenie ojcostwa, rozdzielność majątkowa małżonków – doradztwo prawne

26 czerwca 2018

Krakowska Kancelaria prawna Szczepańska Chwała oferuje usługi w zakresie prawa rodzinnego. Jest to sfera prawa, która reguluje takie kwestie, jak sprawy majątkowe i zależności wynikające z zawarcia małżeństwa między małżonkami, a także pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Kancelaria Szczepańska Chwała, w zgodzie z zapisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, działa w obszarze doradztwa i konsultacji, a także reprezentowania klientów w sprawach przedsądowych i sądowych.

Kancelaria prawna w Krakowie – prawo rodzinne

Kancelaria Szczepańska Chwała oferuje usługi w zakresie prawa rodzinnego, między innymi:
– reprezentowanie klienta podczas postępowania alimentacyjnego,
– prowadzenie spraw rozwodowych lub o separację,
– reprezentowanie klienta w postępowaniu rozwodowym,
– konsultacje i pomoc w sprawach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
– sprawy o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
– podział majątku małżonków,
– składanie wniosków o reprezentowanie klienta w trakcie rozpraw oraz o przysposobienie.

Reprezentacja podczas rozwodu – doradztwo prawne Kraków

Dziedziną, wchodzącą w dział postępowań z obszaru prawa rodzinnego, są sprawy rozwodowe i separacyjne. W ramach tej usługi Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie oferuje:
– występowanie w imieniu klienta w trakcie rozprawy,
– wniesienie apelacji, złożenie odwołania od wyroku sądu,
– złożenie wniosku o wydanie odpisu wyroku rozwodowego,
– opracowanie i wniesienie pozwu rozwodowego,
– prowadzenie postępowania odwoławczego w przedmiocie ustanowienia separacji,
– reprezentowanie klienta w trybie procesowym lub nieprocesowym,
– opracowanie i złożenie wniosku o separację.