badania wysokościowe Kęty, badania wysokościowe Bielsko

W jakim celu wykonuje się badania wysokościowe

6 września 2017

Praca na wysokościach uznawana jest za zajęcie związane z podwyższonym ryzykiem. Żeby wykluczyć występowanie groźnych sytuacji, polskie prawo wprowadziło konieczność przeprowadzania szczegółowych testów sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania czynności związanych z pracą na wysokościach. Jak przebiegają tego typu badania? Co ile lat trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – dla osób pracujących na rusztowaniach, masztach i stropach

Definicję pracy na wysokości zawiera Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad ziemią. Do grupy pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace m.in. na stropach, pomostach, konstrukcjach budowlanych itd. Specjalistyczne testy pozwalają wykluczyć występowanie problemów ze wzrokiem bądź innych schorzeń mogących narazić pracownika na niebezpieczeństwo. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z trzech etapów – badania wzroku, układu nerwowego oraz otolaryngologicznego. Lekarz bada pacjenta w kierunku krótkowzroczności, problemów z błędnikiem lub epilepsji. Oprócz tego należy również poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie przeciwwskazania dyskwalifikują kandydatów?

Badania do pracy na wysokości są ważne przez dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą przechodzić je systematycznie raz na rok. Najczęściej występującym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest niedowidzenie, wada wzroku, jak również padaczka i schorzenia narządów ruchu. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest używanie szkieł kontaktowych, chyba że czynności wykonywane będą w ekstremalnych warunkach (kurz, pył). To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz przywołanych wyżej badań, muszą przejść również testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy ciężkich maszyn drogowych, suwnic czy pracownicy obsługujący linie napowietrzne.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]