Znaczenie psychologicznych badań wysokościowych

23 września 2017

Potrzebujesz sprawdzić, kto oferuje badania wysokościowe Bielsko Biała? Na co czekasz? Koniecznie skieruj się na http://www.testybielsko.pl

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma zbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie poznawaniem relacji prowadzonych pacjentów z otoczeniem. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy ocenianiu predyspozycji do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne wykonywane są między innymi w przypadku osób mających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe praktycznie niewiele różnią się od tych, jakie przechodzą osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy temperamentalne, inteligencji, osobowościowe. Ich ważnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, stereometr i wirometr. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują również wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Zatajanie informacji nikomu nie pomoże.

Badania wysokościowe – kto je wykonuje?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak umiejętności, jak i wiedzę do przeprowadzania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Należy tylko pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o obowiązku ich noszenia zdecydował okulista.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]