Sklep z pomocą dydaktyczną

27 maja 2016

Jeszcze do niedawna, nauka w szkole opierała się tylko i wyłącznie na zeszycie i podręczniku. Wraz z biegiem lat zrozumiano, że jest to rozwiązanie nie w pełni satysfakcjonujące. Ratunkiem okazało się wykorzystanie pomocy dydaktycznych. Lekcje zyskały na atrakcyjności. Dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycznych usatysfakcjonowani są uczniowie jak również nauczyciele. Przy ich użyciu wiedza jest lepiej adaptowana. Możliwość zobaczenia schematu powoduje, lepsze zrozumienie mających miejsce procesów. Każda nowoczesna placówka szkolna powinna być wyposażona w pomoce dydaktyczne.

Pomoce dydaktyczne – funkcje we współczesnym nauczaniu

Pomoce dydaktyczne odgrywają bardzo istotną rolę we współczesnym nauczaniu. Jedną z funkcji jest nakłaniane uczniów do wielostronnej aktywności motywacyjnej. Pomagają one w lepszym zrozumieniu wykładanych treści. Każda pomoc dydaktyczna wzbogaca proces dydaktyczno-wychowawczy, pogłębia wrażliwość na piękno, a także przekazuje określone wiadomości. Przy ich doborze pedagog powinien zdecydować jakie zadania dydaktyczne powinny spełnić. Istotne jest, aby interesowały uczniów nowymi zagadnieniami. Pomoce dydaktyczne nie są wyłącznie elementem szkolnego wystroju, ale odgrywają szczególną rolę w procesie kształcenia.