Konto root VPS

21 maja 2016

Czym jest VPS?

VPS, czyli Virtual Private Server jest podziałem jednego fizycznego serwera na kilka wirtualnych, o odpowiednio obniżonej charakterystyce. Pełny dostęp do specyficznej części możliwości serwera fizycznego jest tylko jedną z wielu gwarancji, jakie posiada hosting VPS. Każda maszyna wirtualna może działać pod kontrolą innego systemu operacyjnego, a żadne modyfikacje na niej wykonywane nie mogą zmienić, czy też zakłócić działania pozostałych serwerów. Kolejną zaletą VPS jest nieograniczone korzystanie z konta root, jednak nie każdy program do zarządzania VPS obsługuje pełne jego funkcje (np. dostęp do kompilacji jądra systemu).

Czym jest konto root VPS?

Konto root VPS jest przeznaczone dla osób posiadających wiedzę dotyczącą zarządzania serwerem. W przypadku tego wyboru, otrzymujemy dostęp do konta root w postawionym na wirtualnym serwerze systemie i własnoręcznie dopasujemy wszystkie ustawienia odpowiednio do swoich życzeń. Skutkuje to brakiem konieczności rozmów z firmą hostingową oraz ponoszenia zbędnych kosztów przy potrzebie zastosowania dużych modyfikacji, równocześnie zyskujemy całkowitą dowolność w zakresie prowadzonych działań. Swoboda ta jest jednak powodem, dla którego root VPS powinni stosować tylko doświadczeni użytkownicy.